Faktura formulář - plátce DPH

faktura formulář ke stažení zdarma - plátce DPH

Plátce DPH vystavuje fakturu-daňový doklad a proto na této stránce stáhnete formulář faktury-daňového dokladu. Daňový doklad totiž vystavuje právě plátce DPH. Ptáte se, co by měla faktura-daňový doklad od plátce DPH obsahovat?

Náležitosti faktury vystavené plátcem DPH:

- označení faktury-daňového dokladu(např. faktura-daňový doklad 0012013)

- celé jméno vystavitele

- IČ a DIČ vystavitele

- celé jméno nebo název firmy odběratele

- případné IČ a případné DIČ odběratele

- informace o zápisu podnikatele v živnostenském či obdobném rejstříku

- datum vydání faktury-daňového dokladu a datum splatnosti faktury-daňového dokladu

- způsob, jakým bude faktura-daňový doklad proplacen(a)

- informace, za jaké zboží nebo služby je faktura-daňový doklad vystaven(a) a jaká je její(jeho) hodnota.

- datum uskutečnění zdanitelného plnění(DUZP)

- základ daně, procentuální sazba daně a její výše.

Stáhnout formulář faktury pro plátce DPH(.xls).

Upozornění

  • formulář faktury je zdarma
  • poslední aktualizace byla provedena 11.9.2013
  • před použitím doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem

Tip

Potřebujete často vystavovat faktury? Účetní program Money S3 vám tuto činnost zjednoduší a zautomatizuje!

Hledáte vhodný nástroj pro vystavování a evidenci faktur online? Služba iDoklad umožňuje vystavit faktury online zdarma ať už jste na počítači či mobilu.