Faktura formulář - neplátce DPH

faktura formulář ke stažení zdarma - neplátce DPH

Neplátce DPH vystavuje fakturu a ne daňový doklad a proto na této stránce stáhnete formulář faktury a ne daňového dokladu. Daňový doklad totiž vystavuje pouze plátce DPH. Ptáte se, co by měla faktura od neplátce DPH obsahovat?

Náležitosti faktury vystavené neplátcem DPH:

- označení faktury(např. faktura 0012013)

- celé jméno vystavitele

- IČ vystavitele

- celé jméno nebo název firmy odběratele

- případné IČ odběratele

- informace o zápisu v živnostenském rejstříku

- datum vydání faktury a datum splatnosti faktury

- způsob, jakým bude faktura proplacena

- informace, za jaké zboží nebo služby je faktura vystavena a jaká je její hodnota.

Stáhnout formulář faktury pro neplátce DPH(.xls).

Upozornění

  • formulář faktury je zdarma
  • poslední aktualizace byla provedena 11.9.2013
  • před použitím doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem

Potřebujete často vystavovat faktury? Účetní program Money S3 vám tuto činnost zjednoduší a zautomatizuje!

Hledáte vhodný nástroj pro vystavování a evidenci faktur online? Služba iDoklad umožňuje vystavit faktury online zdarma ať už jste na počítači či mobilu.